Wachtgebieden

Alle huisartsen binnen deze regio zijn lid van de Huisartsenkring Oost-Brabant (KHOBRA) en organiseren gezamenlijk de wachtdienst.
Het wachtgebied Oost-Brabant werd onderverdeeld in meerdere wachtdienstonderdelen. Tijdens de weekdagen organiseert elk wachtdienstonderdeel "de dokter van wacht".
Op het kaartje hiernaast kan u op elk wachtdienstonderdeel klikken voor meer info. Meer informatie over de geografie van onze regio vind u hier.

Voor andere regio's kan je terecht op Wachtpostenvlaanderen.

KHOBRA vzw (Kring Huisartsen Oost-Brabant)
Werkadres: Justus Lipsiusstraat 36, 3000 Leuven
Maatsch.zetel: Maria Theresiastraat 63A, 3000 Leuven

KBOnummer 0862.317.132
Bank rek BE47 7340 1071 5980, BIC: KRED BE BB
info@khobra.be

Voorzitter: dr. Filip Charlier
Secretaris: dr. Peter Loos
Penningmeester: dr. Marlies Metsu
Erevoorzitter: dr. Chris Van Laere

Leden raad van bestuur: dr. Filip Charlier, dr. Lies De Sutter, dr.Thierry Op de Beeck, dr. Gijs Van Pottelbergh, dr. Stephanie Johanns, dr. Jo Borremans, dr. Peter Loos, dr. Marlies Metsu, dr. Birgitte Schoenmakers, dr. Lore Wittevrongel, Roos Wouters (zonder stemrecht)