Gebieden

Alle huisartsen binnen deze regio zijn lid van de Huisartsenkring Oost-Brabant (KHOBRA) en organiseren gezamenlijk de wachtdienst. 
Oost-Brabant werd onderverdeeld in meerdere deelgebieden. Tijdens de weekdagen organiseert elk deelgebied "de dokter van wacht".

Op het kaartje hiernaast kan u zien tot welke deelgebied uw stad of gemeente behoort. Klik op het kaartje voor meer info over het deelgebied.

Voor andere regio's kan je terecht op Wachtpostenvlaanderen.

KHOBRA vzw (Kring Huisartsen Oost-Brabant)
Maatsch.zetel: Maria Theresiastraat 63A, 3000 Leuven
info@khobra.be

KBOnummer 0862.317.132
Bank rek BE47 7340 1071 5980, BIC: KRED BE BB

Voorzitter: Filip Charlier
Secretaris: Lore Wittevrongel
Penningmeester: Marlies Metsu
Leden Raad van Bestuur: Filip Charlier, Lies De Sutter, Thierry Op de Beeck, Gijs Van Pottelbergh, Jo Borremans, Marlies Metsu, Birgitte Schoenmakers, Lore Wittevrongel, Helena Claes, Roos Wouters (zonder stemrecht)